Logo Gullspangsbostader cmyk 4 svart utan text liten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet

Gullspångsbostäder är kommunens allmännyttiga bostadsbolag och skall enligt ägardirektiven främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget sk utifrån sitt verksamhetsområde i samverkan med Gullspångs kommun främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget ska i samråd med kommunen verka för att centrum i tätorterna utvecklas.

Mål

Målet är att tillhandahålla goda bostäder till ett rimligt pris samt att förvalta och vårda fastighetsbeståndet på ett ekologiskt hållbart sätt samt av ett aktivt miljöarbete.

 

Hyrespolicy

En värd för alla!

Innebär att du som hyresgäst oavsett ålder ska känna trivsel, trygghet och gemenskap i ditt boende med möjlighet att påverka din boendemiljö.

Detta uppnår vi genom ömsesidig respekt och genom att tillämpa de regler som följer ett hyrekontrakt.

 

Bostadskö

Du som blivande hyregäst skall ha fyllt 18 år för att teckna hyreskontrakt. För registrering i hyreskön skall du ha fyllt 18 år.

Du kan registrera dig i bostadskön för ett område eller för en viss typ av lägenhet (yta eller antal rum). Registrering sker på Gullspångsbostäders hemsida eller via telefon till vårt kontor. Under tiden du står i bostadskön är du skyldig att uppdatera oss med rätt kontaktuppgifter för att inte bli avregistrerad.

Bostadsköns register revideras med 2 års intervall.

Förtur i kön kan ske om du som befintlig hyresgäst har synnerliga skäl att byta till en annan typ av lägenhet. Hyresgästens befintliga hyreskontrakt måste vara äldre än två år och inte vara behäftad med betalningspåminnelser eller inkassokrav.

Förtur med korttidskontrakt kan ske om kommunens socialtjänst beviljar insatsen.

För nyetablering av lägenheter skapas ett register för intresseanmälan för varje lägenhet. När kontrakt ska skrivas tillfrågas alla i turording på intresseanmälningslistan.

 

Hyrekontrakt

Du som blivande hyresgäst ska ha ekonomiska föruttsättningar för att få teckna ett hyreskontrakt, kreditupplysing genomförs för alla blivande hyregäster. Ett arbetgivarintyg, borgenär eller annam hyresgaranti kan komma att begäras av blivande hyresgäst efter ankommen kreditupplysning. Även borgenären kan bli föremål för kreditupplysing.

Konsumentverkets kostnadsberäkning för rimlig levnadsnivå tillämpas som stöd för Gullspångsbostäders bedömmning.

Tecknat hyrekontrakt skall avse rimligt antal boende i lägenheten med avseende på lägenhetens utformning, antal rum mm.

 

Försäkring

Hyregästen är skyldig att teckna hemförsäkring.

Driftinfo:

Läckage på kulvert

Vi har och har haft ett läckage på kulverten på området Ekorren. Detta medför att Villagatan 16-22 kan förlora varmvattnet tidsvis. Detta ä ett problem vi jobbar för fullt med att lösa men en samordning kring flera yrkesfack måste till för att åtgärda problemet. Vi förstår våra hyresgästers frustration men vill med detta förydliga att vi gör vårt bästa för att åtgärda problemet fortast möjligt.

Semesterstängt

Administrationen kommer att ha semesterstängt under veckorna 28-31. Det går fortfarande bra att använda flikarna för ansökan/uppsägning bostad och felanmälan. Ni kan skicka mail till oss så hanterar vi det utefter det. Vaktmästare i tjänst och telefonnummer för sommarveckorna kommer upp så fort planeringen är helt klar.

Inga renoveringar pga Covid-19

Smittspridningen av Covid-19 har ökat drastiskt i vårt närområde. Gullspångsbostäder är ett litet bolag med få anställda och vi blir därför väldigt sårbara i situationen som råder. Vi har därför beslutat oss för att hålla hårt på restriktionerna och kommer därför skjuta på alla renoveringar som planerats inne hos befintliga hyresgäster tills dess att vaccineringen är slutförd. Vi hoppas och tror att vaccineringen blir som utlovat i mitten på augusti, men fram tills dess kommer vi alltså att fortsätta som tidigare, endast akuta åtgärder i lägenheterna. 

Tack för att du håller i, håller ut och håller avstånd. 

Administrationsavgift på hyresavierna

Till årsskiftet 20/21 gjorde Gullspångsbostäder en åtgärd för att spara lite på vår miljö i form av att plocka bort alla papperskopior för alla med autogiro. Nu tvingas vi in i nästa steg och det är att från och med 3:e kvartalet kommer vi att ta en administrationsavgift på hyresfakturorna med 50kr. Väljer man istället att lägga sin hyra på autogiro tillkommer ingen avgift. Blanketter för autogiro får man via administrationen, ring eller maila in till oss så löser vi det.