Logo Gullspangsbostader cmyk 4 svart utan text liten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet

Gullspångsbostäder är kommunens allmännyttiga bostadsbolag och skall enligt ägardirektiven främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget sk utifrån sitt verksamhetsområde i samverkan med Gullspångs kommun främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget ska i samråd med kommunen verka för att centrum i tätorterna utvecklas.

Mål

Målet är att tillhandahålla goda bostäder till ett rimligt pris samt att förvalta och vårda fastighetsbeståndet på ett ekologiskt hållbart sätt samt av ett aktivt miljöarbete.

 

Hyrespolicy

En värd för alla!

Innebär att du som hyresgäst oavsett ålder ska känna trivsel, trygghet och gemenskap i ditt boende med möjlighet att påverka din boendemiljö.

Detta uppnår vi genom ömsesidig respekt och genom att tillämpa de regler som följer ett hyrekontrakt.

 

Bostadskö

Du som blivande hyregäst skall ha fyllt 18 år för att teckna hyreskontrakt. För registrering i hyreskön skall du ha fyllt 18 år.

Du kan registrera dig i bostadskön för ett område eller för en viss typ av lägenhet (yta eller antal rum). Registrering sker på Gullspångsbostäders hemsida eller via telefon till vårt kontor. Under tiden du står i bostadskön är du skyldig att uppdatera oss med rätt kontaktuppgifter för att inte bli avregistrerad.

Bostadsköns register revideras med 2 års intervall.

Förtur i kön kan ske om du som befintlig hyresgäst har synnerliga skäl att byta till en annan typ av lägenhet. Hyresgästens befintliga hyreskontrakt måste vara äldre än två år och inte vara behäftad med betalningspåminnelser eller inkassokrav.

Förtur med korttidskontrakt kan ske om kommunens socialtjänst beviljar insatsen.

För nyetablering av lägenheter skapas ett register för intresseanmälan för varje lägenhet. När kontrakt ska skrivas tillfrågas alla i turording på intresseanmälningslistan.

 

Hyrekontrakt

Du som blivande hyresgäst ska ha ekonomiska föruttsättningar för att få teckna ett hyreskontrakt, kreditupplysing genomförs för alla blivande hyregäster. Ett arbetgivarintyg, borgenär eller annam hyresgaranti kan komma att begäras av blivande hyresgäst efter ankommen kreditupplysning. Även borgenären kan bli föremål för kreditupplysing.

Konsumentverkets kostnadsberäkning för rimlig levnadsnivå tillämpas som stöd för Gullspångsbostäders bedömmning.

Tecknat hyrekontrakt skall avse rimligt antal boende i lägenheten med avseende på lägenhetens utformning, antal rum mm.

 

Försäkring

Hyregästen är skyldig att teckna hemförsäkring.

Driftinfo:

Covid-19

Då vi känner att Covid-19 har kommit lite för nära den sista veckan kommer administrationen att jobba hemifrån resterande av v.5. Vi kommer heller inte göra några platsbesök utan kommer endast att åka ut på Akuta fel. . 

Vi hoppas att ni respekterar detta, vi vet att det är många som vill få saker gjorda i sina lägenheter men nu några veckor framåt får det alltså vänta. 

Tack för att du håller i, håller ut och håller avstånd. 

OVK

Vi kommer att genomföra OVK (ventilations) kontroller i våra fastigheter i Hova. Lappar med datum och tid har delats ut till respektive fastighet. 

Hyresförhandling

Gullspångsbostäder AB har inlett årets hyresförhandling med hyresgästföreningen. Det slutgiltiga beslutet kommer att komma upp på anslag i trapphusen.

 Mörkt i Otterbäcken.

I samband med renoveringarna av carportarna kommer parkeringen sakna belysning. Detta pga att elen matas centralt ifrån carportarna. Vi hoppas på överseende med detta.

 Nya Fasader.

Under våren påbörjas arbetet med att förnya våra fasader på fastigheterna i Otterbäcken. Detta kommer att bli ett lyft för området och vi ser verkligen fram emot att få se resultatet. 

Tvättstugor området Ekorren.

Vi vet att vi har en trasig tvättmaskin både på Villagatan & Östergatan, nya maskiner är beställt och beräknad leveranstid är tyvärr 2veckor. Under tiden finns fortfarande en maskin på vardera adress som är fullt funktionell.