Logo Gullspangsbostader cmyk 4 svart utan text liten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet

Gullspångsbostäder är kommunens allmännyttiga bostadsbolag och skall enligt ägardirektiven främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget sk utifrån sitt verksamhetsområde i samverkan med Gullspångs kommun främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget ska i samråd med kommunen verka för att centrum i tätorterna utvecklas.

Mål

Målet är att tillhandahålla goda bostäder till ett rimligt pris samt att förvalta och vårda fastighetsbeståndet på ett ekologiskt hållbart sätt samt av ett aktivt miljöarbete.

 

Hyrespolicy

En värd för alla!

Innebär att du som hyresgäst oavsett ålder ska känna trivsel, trygghet och gemenskap i ditt boende med möjlighet att påverka din boendemiljö.

Detta uppnår vi genom ömsesidig respekt och genom att tillämpa de regler som följer ett hyrekontrakt.

 

Bostadskö

Du som blivande hyregäst skall ha fyllt 18 år för att teckna hyreskontrakt. För registrering i hyreskön skall du ha fyllt 18 år.

Du kan registrera dig i bostadskön för ett område eller för en viss typ av lägenhet (yta eller antal rum). Registrering sker på Gullspångsbostäders hemsida eller via telefon till vårt kontor. Under tiden du står i bostadskön är du skyldig att uppdatera oss med rätt kontaktuppgifter för att inte bli avregistrerad.

Bostadsköns register revideras med 2 års intervall.

Förtur i kön kan ske om du som befintlig hyresgäst har synnerliga skäl att byta till en annan typ av lägenhet. Hyresgästens befintliga hyreskontrakt måste vara äldre än två år och inte vara behäftad med betalningspåminnelser eller inkassokrav.

Förtur med korttidskontrakt kan ske om kommunens socialtjänst beviljar insatsen.

För nyetablering av lägenheter skapas ett register för intresseanmälan för varje lägenhet. När kontrakt ska skrivas tillfrågas alla i turording på intresseanmälningslistan.

 

Hyrekontrakt

Du som blivande hyresgäst ska ha ekonomiska föruttsättningar för att få teckna ett hyreskontrakt, kreditupplysing genomförs för alla blivande hyregäster. Ett arbetgivarintyg, borgenär eller annam hyresgaranti kan komma att begäras av blivande hyresgäst efter ankommen kreditupplysning. Även borgenären kan bli föremål för kreditupplysing.

Konsumentverkets kostnadsberäkning för rimlig levnadsnivå tillämpas som stöd för Gullspångsbostäders bedömmning.

Tecknat hyrekontrakt skall avse rimligt antal boende i lägenheten med avseende på lägenhetens utformning, antal rum mm.

 

Försäkring

Hyregästen är skyldig att teckna hemförsäkring.

Driftinfo:

Under v.15 kommer administrationen att vara stängd. Akuta felanmälningar görs direkt till fastighetsskötarna under denna vecka. Men är det inte akut eller gäller det ansökan eller uppsägning av bostad gäller hemsidans flikar nedan som vanligt. Administrationen är åter på plats tisdagen den 19/4.

Vi önskar alla våra hyresgäster och besökare en riktigt trevlig Påsk.

 

 Hyresförhandling

Hyresförhandlingen är nu avslutad. En hyresjustering med 1,9% kommer att gälla alla våra äldre fastigheter. Åsterudsbacken fick en huresjustering på 0,5%.